Serwis technologiczny

Współpraca z naszymi Klientami zaczyna się na etapie doboru optymalnego rozwiązania ale jest to początek współpracy. Z naszymi Klientami współpracujemy długookresowo zapewniając merytoryczną oraz techniczną opiekę technologiczną obsługiwanych przez nas instalacji.

Naszym Klientom zapewniamy:

  • stały monitoring obsługiwanych przez nas instalacji
  • wykonywanie cyklicznych analiz wody oraz specjalistycznych badań wody
  • kontrolę poprawności dozowania środków chemicznych
  • wprowadzanie niezbędnych modyfikacji w programach chemicznej korekty wody
  • przygotowywanie wewnętrznych audytów w zakresie wpływu jakości wody na sprawność układów technologicznych
  • obecność na rewizjach układów parowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego